Vorming  //  Schaarfiguren

E.H. Decubber

Op de veertiende van de bloeimaand 1991 overleed te Aalst E.H. Marcel Decubber. Hij was een van die vele idealisten wier leven volledig door de geest van het A.K.V.S. getekend werd. Marcel Decubber werd geboren in 1913 te Louise-Marie als spruit van een Daensistische familie. Hij koos voor het priesterschap en vervulde, trouw aan deze roeping meerdere functies. Van 1938 tot 1975 was hij eerst onderpastoor en later pastoor ondermeer in Mere, Iddergem en Aalst. In 1988 vierde hij zijn gouden priesterjubileum. Wij sluiten graag aan bij de hulde die Paul Meulemans hem toen in de A.K.V.S.-schriften bracht. Wij citeren: " Het is niet doenbaar alles mede te delen wat hij in die 50 jaar voor zijn volk heeft gepresteerd: fel, zonder schroom en met volledige inzet. Mere mag dankbaar zijn de grote invloed ten goede van deze onversaagde man te hebben gekend. "

VNJ-Mere zette deze dank alvast in daden om toen de jongensschaar naar hem genoemd werd. Pastoor Decubber was er zeker blij en fier om, want het lot van de Vlaamse jeugd ging hem zeer ter harte. In de mate van het mogelijke leefde hij mee met de schaar, zoals hij voorheen steeds meeleefde met de verdrukten en de kleinen in Vlaanderen. Het opvoeden zat hem in het bloed. Zo lezen we op zijn gedachtenisprentje: " Niets liever deed hij dan dit volk op te tillen, het te dragen en het op te voeden. " Dat was zo in zijn Jong-Davidsfonds, in zijn sociale school, in het onderricht waarbij hij schoolkinderen de zin van de IJzerbedevaart bijbracht. Wat hij zich als Vlaming en als kristen tot doel stelde wordt het best weergegeven met de woorden van Wies Moens die als een opdracht op zijn doodsbrief staan:

" Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang! Tussen geringen staan en hun ogen richten naar boven, waar blinken Uw eeuwige sterren." Het VNJ zal pastoor Decubber blijven gedenken als één van de velen die trouw bleven aan hun A.K.V.S.-ideaal:

Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus.